Salgsbetingelser

GENERELT
Vennligst sjekk våre generelle handelsvilkår for BliRen.no. Du aksepterer og godkjenner samtidig gjeldende betingelser når du kjøper produkter.

PARTENE
Selgeren er Bli Ren AS, org nr. 930 103 837 heretter BliRen, som administrerer nettbutikken og plattformen som er knyttet til domenenavnet BliRen.no.

Den som foretar bestillingen, er kjøper.

BESTILLINGS OG AVTALEPROSESS
Når bestillingen din er registrert hos oss, er den bindende. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Vi forbeholder oss retten til å kansellere en ordre eller deler av den dersom den avviker fra det vi har annonsert på vår nettbutikk, fra vår markedsføring eller på annen måte ikke er i samsvar med våre annonser, for eksempel på grunn av antallsbegrensningen eller andre grunner.

Din bestilling kan bli kansellert hvis det er avvik på vårt lager eller hvis en vare er utsolgt. Hvis dette skjer, vil vi informere deg om dette, samt informasjon om alternativene vi kan tilby.

Når du gjør en bestilling, vil vi sende deg en e-post som bekrefter kjøpet. Vi må deretter informere deg om eventuelle utsolgte produkter. Uavhengig av betalingsmåten du velger, vil vi sende deg kvitteringer på leveringsdatoen.

PRISER
Alle prisene inkluderer merverdiavgift. Før du fullfører en bestilling, vil den totale kostnaden for kjøpet bli presentert, som inkluderer alle relaterte utgifter som porto, frakt, emballasje og andre.

Hvis du kjøper varer fra BliRen.no og de blir levert til steder der merverdiavgift ikke er pålagt, vil prisene fortsatt være inkludert merverdiavgift, som eventuelt må refunderes senere.

Prisene endres hele tiden, og vi tar forbehold om prisendringer før hvert kjøp gjennomføres. Disse endringene kan skje på grunn av endringer i valuta eller priser fra våre leverandører.

I tillegg tar vi forbehold om at skrive eller trykkfeil i nettbutikken, markedsføring eller andre sammenhenger kan føre til at BliRen ensidig kan slette, avvise eller tilbakekalle ordre. Slike feil må fikses raskt av BliRen etter at det er oppdaget.

BETALING
Ved utsjekk kan du betale kjøpet med enten bankkort, kredittkort, Vipps, Klarna, ApplePay eller PayPal etter ditt eget valg.

Hvis du velger å bruke Klarna for finansiering eller faktura som betalingsmåte, vil kjøperen og Klarna inngå en separat finansierings avtale. Ved utsjekk vil Klarna gi deg informasjon om finansieringen. I tillegg, etter at en søknad om kreditt har blitt behandlet, vil det bli utført en kredittvurdering og gjenparts brev vil bli sendt ut.

Hvis du ønsker å betale med faktura, kan du sende oss en forespørsel. Hvis kreditt godkjennes, gjelder betalingsfristen som er angitt på fakturaen. Etter at en søknad om kreditt har blitt behandlet, vil det bli utført en kredittvurdering og gjenparts brev vil bli sendt ut. Ta kontakt for å informere oss om at du ønsker å bruke faktura løsningen vår. Du kan kontakte oss på bliren@bliren.no eller ved å bruke kontaktskjemaet som er tilgjengelig her.

LEVERING
Alle generelle leveringstider som finnes på BliRen.no må betraktes som veiledende estimat. Befrakters tid kommer alltid i tillegg til leveringstiden når leveringstiden er angitt i antall dager. Med antall dager menes hverdager. Vi forbeholder seg retten til å endre den generelle leveringstiden uten å gi noen form for nærmere varsel.

Vi vil gi deg informasjon så snart vi vet at leveringen av produktene blir forsinket. Denne informasjonen vil inkludere informasjon om når leveringen kan skje og om produktet(ene) er utsolgt eller ikke.

Du har rett til å heve kjøpet dersom leveringen blir forsinket. Hvis et kjøp heves på grunn av forsinket levering, vil vi tilbakebetale hele beløpet innen 14 dager. Betalingsmåten du brukte for å betale for kjøpet brukes til å tilbakebetale kjøpesummen.

Produkt levering skjer på den måten kunden har valgt ved utsjekk. Vi er ansvarlig for produktene inntil de overtas av deg, eller når du har fått dem i din besittelse.

Du bør undersøke om leveransen er i samsvar med sendings bekreftelsen så snart du har mottatt produktene. Undersøk om produktene har blitt skadet mens de ble fraktet, eller om de har andre feil eller mangler. Ta kontakt med oss så snart som mulig hvis sendingen har blitt skadet under transport eller det du har mottatt ikke stemmer overens med det du bestilte. Ta vare på produktet og emballasjen til saken er ferdig behandlet og du har mottatt vår tilbakemelding.

Bruksanvisningen vil følge i varen eller kan finnes på BliRen.no eller produsentens nettside.

ANGRERETT

Du har rett til å angre ditt kjøp i samsvar med angrerettloven. Angreretten krever at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir selgeren av leveransen melding om dette, noe som kalles en angrefrist. Varen må sendes til oss senest 14 dager fra dagen angreretten ble brukt.

For å benytte angreretten, kontakt oss skriftlig. Du kan komme i kontakt med oss på bliren@bliren.no eller ved å bruke kontaktskjemaet som er tilgjengelig her.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet tilbakeleveres til selgeren i samme mengde og stand som det ble mottatt av deg. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover det som er nødvendig for å identifisere varens art, egenskaper eller funksjon, og dette resulterer reduksjon i varens verdi, har selgeren rett til å trekke fra et beløp som tilsvarer reduksjonen i verdi i kjøpesummen som skal tilbakebetales. For å benytte angrerett stilles det krav også til vare og emballasje stand.

Alle varene skal leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid ved bruk av angreretten.

Det er kjøperens ansvar å betale for frakten av produktet tilbake til selgeren.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at selger har mottatt angre meldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at selgeren har mottatt returen fra deg. Produktet sendes tilbake til selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til selger i samsvar med gjeldende vilkår. 

Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes problemer med å tilbakebetale ved betalings metoden som er brukt.

Angrerett skjemaet inneholder ytterligere informasjon om hvordan du bruker den.

Følgende varer er unntatt angreretten:

Når forseglingen på CD-plater, DVD-plater eller datamaskinprogrammer blir brutt.

Kjøp av elektroniske varer (f.eks. lyd- eller bildeopptak, dataprogrammer, word-filer, pdf-filer osv.) Når filen er på din server eller lisens informasjonen eller lisens koden er tilgjengelig, gjelder ikke angreretten.

Angreretten gjelder ikke på varer når det for øvrig følger av loven.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. 

FORSINKELSE AV LEVERANSEN
Hvis selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, har du rett til å holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra selger i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5.

Ved forsinkelser må krav rettes til selgeren raskt.

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

REKLAMASJON OG GARANTI
Hvis en feil eller mangel oppdages, må du gi selger melding om at du vil påberope deg feilen eller manglene innen rimelig tid etter at du oppdaget den, eller burde ha gjort det. Likevel er fristen for å reklamere ikke kortere enn to måneder fra den dagen du oppdaget mangel. Reklamasjon må gjøres senest to år etter at varen ble overtatt. Den siste fristen for å reklamere er fem år dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre ved vanlig bruk. Hvis du ikke leverer en reklamasjon i tide, mister du retten til å gjøre gjeldende manglene.
 

Selgeren må skriftlig informeres om eventuelle feil eller mangler i produktet. Kontakt oss for å informere om at du ønsker å melde krav om reklamasjon. Du kan ta kontakt med oss på bliren@bliren.no eller ved å bruke kontaktskjemaet som er tilgjengelig her.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side og du har reklamert innen de nevnte fristene, kan du gjøre gjeldende følgende:

  1. holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
  2. under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  3. under visse forutsetninger kreve prisavslag
  4. under visse forutsetninger kreve erstatning
  5. kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51).

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader.

Selgeren vil ikke være ansvarlig for kostnadene hvis du på egenhånd prøver å utbedre mangelen i strid med selgerens avtaler.

Om det viser seg at varen ikke har noen feil i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning, forbeholder selgeren seg retten til å avvise en reklamasjon.

Selger har muligheten til å reparere en vare to ganger for den samme feilen. Kjøper kan kreve pengene tilbake hvis det er samme feil tre ganger. Innen 14 dager vil pengene bli refundert.

For godkjente reklamasjoner står selgeren for returfrakten.

Hvis selgerens retting eller omlevering hindrer deg i å bruke produktet i mer enn ti dager, har du, under visse forutsetninger, rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Dette gjelder bare hvis det er innenfor normal postgang eller forsendelses tid.

All kjøps historie slettes også dersom du ber oss slette din kundekonto. I forbindelse med eventuell fremtidig reklamasjon er det viktig at du tar vare på kvitteringer for kjøpene dine. Garanti eller reklamasjon kan ikke benyttes uten kvittering. Det må opprettes en ny kundekonto for at vi skal kunne håndtere reklamasjonen dersom det etter sletting av kunde kontoen skulle bli nødvendig å returnere produktene i forbindelse med reklamasjon.

BETALING MED KREDITTKORT
For å løse eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjoner og kreditering, forplikter vi oss til ikke å oppbevare kredittkortnumer mer enn nødvendig.

PERSONLIGE DATA
Når du handler hos BliRen har vi rett til å behandle dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle avtalen. Informasjon som du gir oss inkluderer blant annet navn, e-postadresse, telefonnummer, betalingsinformasjon, postadresse, eventuelle adresse og andre relevante opplysninger du oppgir til oss.

For ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, vennligst trykk på lenke personopplysninger nederst på våre nettsider. 

KUNDENS FORPLIKTELSER
Personer som har registrert seg som kunder hos BliRen.no er ansvarlig for å betale for de ytelsene som selskapet tilbyr i henhold til vilkårene nevnt i BliRen.no. Hvis det ikke er mulig å bevise at BliRen.no har gjort noe galt for å tillate uvedkommende å bruke kundens tilgang, vil kundens ansvar også omfatte andres bruk av kundens tilgang. Som kunde er du også ansvarlig for å sikre at kontoinformasjonen din er sikret. Du kan administrere disse dataene på «Min side». Kontakt vårt kundesenter for å endre navnet.


Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

ANDRE FORHOLD

Kun i tilfeller der feil eller mangler er påvist, er selgeren ansvarlig for tap av varens verdi. Dette gjelder imidlertid ikke hvis vi erkjenner at mangel er et resultat av forhold som er utenfor vår kontroll og som vi ikke kunne forventes å unngå eller overvinne.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet ble forårsaket av grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side.

Ved forbruker kjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven.

AVVIK I VILKÅRENE
Vi forbeholder oss retten til å endre de nåværende vilkårene, inkludert hvis lovgivningen endres.

FORCE MAJEURE
Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan kontrollere den, for eksempel krig, brann, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, mangel på generelle varer, mangel på drivstoff eller annen forsyning, samt mangler eller forsinkelser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller og kan kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

TVISTER OG LOVEN

Tvister knyttet til betingelsene og de tilhørende bestemmelsene, så vel som eventuelle andre tvister knyttet til handel på BliRen.no, vil bli behandlet av de vanlige domstolene i Norge, med Follo og Nordre Østfold tingrett som verneting ved eventuell rettssak.

Du kan sende inn en klage til forbrukerrådet for tvisteløsning, Forbrukerrådet, som administreres av staten, gir råd og veiledning til forbrukere i tvist mellom forbrukere og næringsdrivende.

COPYRIGHT
Alt innhold på nettside BliRen.no er BliRen sin eiendom, og er beskyttet etter blant annet av opphavsretts, markedsførings og varemerke lovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder blant annet omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra BliRen.

SIST ENDRET
01 Juli 2023

Logg inn

Glemt passord?

Har du ingen konto ennå?
Lag konto